הרחבת הזכויות וההטבות שניתנות לניצולי רדיפות הנאצים

במשך עשרות שנים שחלפו מהסכם השילומים שנחתם עם
גרמניה ותשלום גמלאות לניצולי השואה על ידי משרד האוצר, הייתה הבחנה ברורה ומאד מקוממת בין אותם ניצולים שעברו תלאות קשות במהלך מלחמת העולם השנייה ועלו לישראל לפני שנת 1953 לבין אלו שעלו לישראל לאחר מכן.
בעוד שהראשונים הוכרו כזכאים לגמלאות חודשיות מהאוצר, ניצולים רבים שעברו את אותן תלאות וזוועות נדחו ולא הוכרו. המצב יצר הפלייה קשה ומאד מתסכלת.
בשנים האחרונות חלים שינויים רבים ומשמעותיי בזכויותיהם של ניצולי רדיפות הנאצים. יותר ויותר ניצולי שואה מוכרים כזכאים לתגמולים, יש הכרה בניצולים יוצאי מדינות שלא הוכרו בעבר וקבוצות אנשים מתווספות למעגל הזכאים ,באמצעות תוכניות סיוע ותגמולים שמשולמים על ידי גרמניה בעזרת וועידת התביעות  הן לתושבי מדינת ישראל והן לניצולים תושבי כל העולם.
בזכות שינויים אלו גדל משמעותית מעגל מקבלי הפיצויים וההטבות ,אולם רבים מהניצולים השונים אינם מודעים לכל השינויים, ולפעמים, בגלל ריבוי ההטבות השונות הניצולים הולכים לאיבוד לגמרי בין שלל ההטבות והזכויות.

הכרה ביהודי רומניה,בולגריה טוניס ולוב כזכאים לתגמול חודשי

 והוספת יוצאי מדינות מערב אירופה לקבוצת הזכאים לתגמול  חודשי

בעוד שבעבר הוכרו כזכאים לפיצויי רק אותם נרדפים שחיו במדינות שנכבשו  באופן ישיר על ידי גרמניה, בתי המשפט בישראל ובגרמניה הביאו ,באמצעות פסקי דין שנתנו ,להרחבת ההכרה והחלת החוקים המזכים בפיצויים גם על יהודי רומניה,בולגריה ,טוניס ,לוב (מדינות שהיו תחת חסות גרמנית או שהיו נתונות להשפעה גרמנית) .הכירו בזכאות יהודים שחיו ברומניה ובבולגריה בתנאי עוצר או שגורשו ממקום למקום. הכירו בזכויות יהודי לוב וטוניס שהיו במחנות עבודה או חיו בתנאי פחד והגבלת חרות.
לאחרונה הכירו בשכונה בעיר סופיה בבולגריה כגטו, כך שמי שיוכיח שבזמן מלחמת העולם השנייה התגורר בשכונה זו יהיה זכאי לתגמול חודשי כיוצא גטאות והטבות נוספות.
בנוסף הרחיבה גרמניה את ההכרה בזכאים לרנטה חודשית מקרן ס' 2 גם על ניצולי שואה ממדינות מערב אירופה שעד עכשיו לא יכלו לקבל מענקים או קיצבאות בשל הסכמים שגרמניה חתמה בעבר עם מדינות אלו .
גם יהודים שחיו ועברו רדיפות בדנמרק,אוסטריה,איטליה,צרפת,בלגיה,שבדיה,הולנד,נורווגיה לוקסמבורג ובריטניה, שלא קיבלו בעבר כל פיצוי ממקור גרמני או קיבלו סכומים קטנים בלבד,  זכאים כיום לרנטה חודשית.

הכרה בנרדפות גם למי שהיה עובר בבטן אימו

הכרה בנרדפות הורחבה גם למי שהיו עובר בבטן אימם בזמן הרדיפות, גם אם נולדו לאחר תום תקופת הרדיפות ובמהלך 300 יום מסיום הרדיפות. ההכרה תלויה במועד היות האם בהריון,הרדיפות שעברה ,מועד לידת התובע ומועד סיום המלחמה,כאשר התאריכים משתנים ממדינה למדינה ולעיתים גם באזורים שונים בתוך אותה מדינה.

גמלאות חודשיות ליוצאי מחנות עבודה וגטאות

*בשנת 2007 נחקק חוק הטבות לניצולי שואה שקבע  שגם יוצאי מחנות ריכוז ומחנות עבודה וגטאות מוכרים שעלו לישראל אחרי אוקטובר 1953 ואילך, יהיו זכאים לגמלה חודשית .עם זאת גובה הגמלה  ששולמה היה נמוך מהגמלה ששולמה לאלו שעלו לפני כן לישראל.

*בחודש יוני 2014 חלו שינויים מרחיקי לכת ומשמעותיים בחוק ההטבות שהשוו את גובה הגמלה שזכאים לה יוצאי מחנות וגטאות מוכרים לגמלה המשולמת על פי חוק נכי רדיפות הנאצים שעלו לפני אוקטובר 1953.

קיצבה /רנטה חודשית בסך 320 יורו לחודש על ידי וועידת התביעות-קרן ס' 2

ניצולי שואה,אשר סבלו רדיפות בתקופת השואה ושהו במחנה עבודה או מחנה ריכוז, בגטו או במסתור או חיו תחת זהות בדויה יכלו לקבל מוועידת התביעות באמצעות קרן ס' 2 קיצבה/רנטה חודשית של 320 יורו לחודש.

בשנים האחרונות שינתה גרמניה את תנאי ההכרה והקלה מאוד על הניצולים כך שכיום  גם ניצולים ששהו במחנה או בגטו או בזהות בדויה או במסתור 6 חודשים ומעלה זכאים לקבל קיצבה חודשית.

החל מיוני 2014 נקבע שישראלי שמקבל רנטה מוועידת התביעות על פי הקריטריונים של קרן ס' 2 יקבל השלמה לגימלתו ממשרד האוצר ויהיה זכאי לאותם זכויות וגמלאות שמקבלים ניצולי השואה ממשרד האוצר. כיום כל הניצולים ששייכים לאחת מקבוצות אלו מקבלים  או זכאים לקבל את אותה גמלה חודשית שהסכום המינימאלי שלה הוא 2,200 ₪ לחודש .

*התיקון לחוק מאפשר כיום לקבוצה זו של ניצולים להגיש בקשה להכרה במחלות נוספות או בקשה להחמרת מצב ובדרך כזו להעלות את אחוזי הנכות שלהם ובכך להגדיל את גובה הגמלה החודשית שהם מקבלים. הטבה זו לא הייתה אפשרית לפני התיקון לחוק ,כך שבעבר  כל מי שקיבל גמלה חודשית לפי חוק ההטבות היה זכאי לסכום אחיד , ללא קשר לגובה נכותו וכיום בעלי נכותו מוכרת גבוהה יותר זכאי לגמלה גבוה יותר.

תשלום גימלאות לאלמן/אלמנה של ניצול שואה לכל החיים

*עוד הטבה  שנקבעה מתייחסת לבני/בנות זוג של ניצול שואה שקיבל גמלה חודשית לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או חוק נכי המלחמה בנאצים, אשר נפטרו אחרי 01/06/11. הם יהיו זכאים במשך 36 חודשים אחרי פטירת בן הזוג לקבל את הקצבה המלאה  שקיבל בן הזוג ובתום 36 חודשים יקבלו 2,000 ₪ לחודש.

לגבי בן/בת זוג של מי שקיבל בחייו גמלה ליוצאי מחנות וגטאות או מקרן ס' 2 ונפטר אחרי 01/06/14 ,נקבע שיהיה זכאי לקבל במשך 36 חודשים  את אותה קצבה שקיבל הניצול בימי חייו ולאחר מכן יקבל במשך כל חייו גמלה של 2,000 ₪ לחודש. ההבדל הוא בין החוקים השונים ומועד הפטירה.

תוספת ותגמול  לבעלי הכנסות נמוכות

*נושא חשוב נוסף,אליו לא מודעים חלק מהניצולים ,הינו זכותם של אותם ניצולים בעלי הכנסות נמוכות מאוד או כאלו שחיים רק מקצבאות זקנה של הביטוח הלאומי לקבל השלמה להכנסותיהם החודשיות (ההשלמה מגיעה כתוספת לקצבת זקנה ותגמול חודשי כניצול שואה).

גובה ההשלמה תלויה באחוזי הנכות של הניצול,כך שככל שנכותו גבוהה יותר סכום ההשלמה גבוה יותר. במקרה זה ניצול שחלה החמרה במצבו ואחוזי נכותו יועלו בעקבות הגשת בקשה להחמרה, או הכרה במחלות נוספות יהיה זכאי להשלמה גבוה יותר.אותם הניצולים שמקבלים או שיקבלו קצבה מוגדלת  בשל הכנסות נמוכות, כולל מי שיוגדר כזכאי להשלמה להכנסתו בשל קבלת גמלה לפי חוק ההטבות או קרן ס' 2 והבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי, יקבל מענק שנתי נוסף  של 2,000 ₪ באופן אוטומטי.

לדוגמא: מי שנקבעו לו עד 40% זכאי להשלמה לסך כולל של הכנסות

מי שקבעו לו 50% נכות זכאי לקבל השלמה להכנסותיו עד לגובה של 9,090 ₪

*הטבות נוספות במסגרת תוכנית הסיוע לניצולי השואה הביאו לכך שהחל מיום 01/07/14 הגמלה החודשית שמשולמת ממשרד האוצר לניצולים אינה נחשבת יותר כהכנסה לצורך מבחני הזכאות לקבלת גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי, כך שאנשים שלא היו זכאים בעבר לגמלת סיעוד מלאה או חלקית בשל הכנסות גבוהות, זכאים לכך כיום. בנוסף נקבע שמי שזכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי מקסימום שעות סיעוד (16 או 18 שעות בשבוע) יהיה זכאי ל-9 שעות חינם נוספות מטעם הקרן לרווחה לנפגעי השואה.

מענק שנתי ופטור מתרופות

*יש להדגיש כי על אף הרחבת הזכויות והתיקונים לחוק ישנה קבוצה לא קטנה של ניצולי שואה שלא מתאימים להגדרות שנקבעו בחוקים השונים, לדוגמא ניצולים שנמלטו מבתיהם באזורים שנכבשו על ידי הנאצים, אבל עלו לישראל אחרי אוקטובר  1953, או ניצולים שלא שהו במחנות או בגטאות  אך עברו רדיפות ,אולם עלו לישראל אחרי 1953. קבוצה זו "נופלת בין הכיסאות" ואינה זכאית לגמלה חודשית. במסגרת חוק ההטבות  נקבע כי כל ניצול שואה שקיבל אי פעם תשלום חודשי או חד פעמי  בקשר לנרדפותו על ידי הנאצים, בין אם מישראל או מגרמניה או מדינת חוץ אחרת או מוועידת התביעות וכן כל מי שיוכר ככזה על פי החוק ,זכאי לפטור מלא מתשלום על תרופות שבסל התרופות.

עוד נקבע שכל מי שהוא ניצול שואה ושהוא תושב ואזרח ישראלי שאינו מקבל קצבה חודשית העולה על 1,000 ₪ ואינו זכאי לתגמולים ממשרד האוצר או מקרן ס' 2 או מגרמניה יקבל מענק שנתי של 3,600 ₪ , שמשולם בדרך כלל בחודש פברואר כל שנה .

. חלק מהניצולים מקבלים את המענק ללא צורך בבקשה נוספת, אולם יש ניצולים שלא מקבלים מענק זה ועליהם להגיש בקשה מתאימה לרשות לזכויות ניצולי השואה.

החל מדצמבר 2015 ובעקבות החלטה מנהלית של שר האוצר הכירו גם בילידי מרוקו, ,אלג'יר ומי שעבר את מאורעות הפרהוד בעיראק כזכאים למענק השנתי.

מענק חד פעמי בשל ילדות אבודה

*עוד הטבה  הינה קבלת תשלום חד פעמי בסך 2,556 אירו שיינתן על יד וועידת התביעות לאותם ניצולי השואה שמקבלים תגמולים מהרשות לניצולי השואה או רנטה חודשית מגרמניה או תשלום אחת ל-3 חודשים מקרן ס' 2, אשר היו ילדים בזמן השואה ונולדו בין השנים 1928-1945. כאמור הטבה זו ניתנת רק לאותם ילדים שעברו רדיפות המוכרות והמזכות לגמלאות חודשיות.

לסיכום,

בשנים האחרונות הורחבה מאוד רשימת הזכאים לסיוע והטבות והיא כוללת כיום נפגעים רבים מאוד שלא חשבו שהם זכאים ו/או הגישו בעבר תביעות שנדחו. במציאות חדשה זו מומלץ וחשוב לכל מי שרואה עצמו נפגע רדיפות הנצים לבדוק מחדש את מעמדו וזכאותו לכן. כן מומלץ לאלו מבין הניצולים שמקבלים גמלאות, אך מצבם הוחמר לאחרונה לבדוק את האפשרות להגיש בקשות להחמרה או הכרה במחלות נוספות.

אם אתם מעוניינים לבדוק את זכאותכם,אנא פנו להתייעצות חינם למשרדי בטלפון 03-5229491 | במייל: i.ungar.gishur@gmail.com