בקשה להחמרת מצב לנפגעי גזזת

זהירות!!!  בקשה  להחמרת מצב לנפגעי גזזת

החוק לפיצוי נפגעי הקרנות נגד הגזזת מאפשר לנפגעים להגיש בקשות להחמרת מצב, אם הופיעה אצלם החמרה באחת מהמחלות המוכרות ע"י החוק.

מה שתובעים רבים אינם יודעים הוא שלוועדות הרפואיות הדנות בבקשה להחמרה יש סמכות לא רק להעלות את אחוזי הנכות הרפואית אלא גם לשנות ובעיקר לבטל אחוזי נכות שניתנו בעבר, אם אלו ניתנו שלא כדין.

החל משנת 2003 ניתנו מספר פסקי דין בהם נפסק כי אחוזי הנכות שנקבעו בעבר  ע"י וועדות רפואיות עבור תופעה הנקראת "רדיודרמטיטיס" , ניתנו שלא כדין, מאחר  שמחלת הרדיודרמטיטיס אינה אחת מהמחלות המוכרות המזכות בפיצוי עפ"י החוק.

עוד נקבע שחובת וועדות רפואית הדנות בתביעות של החמרת מצב או ערעורים לבטל אחוזי נכות שניתנו שלא כדין
משמעות הדבר הינה שתובעים ונפגעי גזזת רבים מגישים בקשות להחמרת מצב , ללא ייצוג משפטי וללא יעוץ משפטי ומוצאים עצמם בעקבות הגשת הבקשה עם אחוזי נכות נמוכים יותר משהיו להם לפני מועד הגשת הבקשה , שכן הוועדה הרפואית ביטלה להם עד ל-20% נכות שנפסקו להם בעבר עבור רדיודרמטיטיס, זאת עוד בטרם קבעה להם אחוזי נכות חדשים בגין החמרת מצבם .

רבים מהנפגעים שאינם מודעים לפסיקה זו  אף מאבדים את זכותם לקצבה חודשית.

התוצאה הקשה היא  שעל אף ההחמרה במצבם,  מוצאים עצמם הנפגעים עם אחוזי נכות נמוכים יותר מבעבר. לכן , המלצתי הינה שבטרם מגישים בקשה להחמרת מצב מומלץ להתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום, כדי לבדוק ולברר את כדאיות הדבר ולקבל הדרכה לגבי הסיכונים והסיכויים הכרוכים בהגשת הבקשה.