נפגעי גזזת

:תחומים עיקריים

• הגשת תביעות

• ייצוג בוועדות רפואיות

• הגשת עררים

• ערר בבתי הדין לעבודה

• בקשות להחמרת המצב

• בקשות לעיון חוזר

• הגשת תביעות שאירים

• חוק הגזזת

• תקנות הגזזת

החוק לפיצויי נפגעי הקרנות נגד גזזת:

 בשנת 1990 החל משרדנו להגיש תביעות בבית המשפט המחוזי נגד מדינת ישראל ומשרד הבריאות בדרישה לפיצויים של נפגעי הקרנות נגד גזזת. בעקבות תביעות אלו ולאור יוזמתו של ח"כ עמיר פרץ , הוחק החוק לפיצוי נפגעי הקרנות נגד גזזת בשנת 1994.

 בקשה  להחמרת מצב לנפגעי גזזת

החוק לפיצוי נפגעי הקרנות נגד הגזזת מאפשר לנפגעים להגיש בקשות להחמרת מצב, אם הופיעה אצלם החמרה באחת מהמחלות המוכרות ע"י החוק. מה שתובעים רבים אינם יודעים הוא שלוועדות הרפואיות הדנות בבקשה להחמרה יש סמכות לא רק להעלות את אחוזי הנכות הרפואית אלא גם לשנות ובעיקר לבטל אחוזי נכות שניתנו בעבר, אם אלו ניתנו שלא כדין.

חוק הגזזת

הגדרות (תיקון התשנ"ח) 1. בחוק זה – "גזזת" – מחלת ה- (Tinea Capitis Ringworm of the Scalp)
"חוק הביטוח הלאומי" – חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.